Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.
Chứng nhận
Hình ảnh Tên chứng nhận Được chứng nhận bởi Phạm Vi kinh doanh Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
BSCI BSCI BV neck pillow and cushions and plush toys 2019-09-16 ~ Đã xác minh
ISO9001 ISO9001 WIT Refer to the photo 2020-12-22 ~ 2023-12-21 Đã xác minh
SMETA SMETA Bureau veritas CPS labor standards and health safety 2019-03-27 ~
Chứng nhận sản xuất
Hình ảnh Tên chứng nhận Được chứng nhận bởi Phạm Vi kinh doanh Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
Oeko-Tex standard 100 Oeko-Tex standard 100 HOHENSTEIN TEXTILE TESTING INSTITUTE GMBH&CO neck pillow and cushions and animal toys and foam 2019-07-18 ~ 2020-07-30 Đã xác minh
Oeko-Tex standard 100 Oeko-Tex standard 100 HOHENSTEIN TEXTILE TESTING INSTITUTE GMBH&CO neck pillow and cushions and animal toys and foam 2020-03-18 ~ 2021-01-30 Đã xác minh

Nghiên cứu & Phát triển

There is/are 11 - 20 People R&D Engineer(s) in the company.

Gửi email cho nhà cung cấp này